Lịch công tác tuần 26 năm 2021 (từ 21/6/2021 đến 27/6/2021)


Lịch công tác tuần 26 năm 2021 (từ 21/6/2021 đến 27/6/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 26 THEO NĂM 2021
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
21/6

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 
Sáng
8h30
Nội dung: Rà soát kế hoạch triển khai các dự án.
Thành phần: PHT Hùng; bà Ánh (TCKT); ông Hiếu (QLĐT-XDCB); ông Trinh (KHCN-HTQT); ông Quyền (HCQT); ông Thắng (TTCNTT-TV); ông Ngọc (Tổ XLQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Các đơn vị được giao chủ trì dự án chuẩn bị báo cáo; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Xây dựng kế hoạch tài chính 2022.
Thành phần: PHT Hùng; bà Ánh (TCKT); ông Hiếu (QLĐT-XDCB); ông Trinh (KHCN-HTQT); bà Thu (TCCB); ông Thanh (Đào tạo); ông Quyền (HCQT); ông Thắng (TTCNTT-TV); ông Thế Anh, ông Ngọc (Tổ XLQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng TCKT chuẩn bị báo cáo; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Hiệu trưởng

Thứ Ba
22/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác khảo thí.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: PHT Hùng; ông Thanh (Đào tạo); ông An (ĐTSĐH); ông Thế Anh (KTĐBCL); ông Tân (TTGD); ông Thắng TTCNTT-TV; trưởng các khoa
.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: ông Sơn; đại diện các khoa tại Vĩnh Phúc.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: ông Hưng; ông Tuấn; trưởng các tổ môn tại Thái Nguyên.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật họp trực tuyến; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng
Sáng
9h00
Nội dung: Họp làm việc với Viện KRRI - Hàn Quốc.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Vũ (P.KHCN-HTQT)
.
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng trường.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2 H1.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật họp trực tuyến.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

   
Thứ Tư
23/6

Sáng
9h00

Nội dung: Công tác tuyển sinh.
Thành phần: Bộ phận tư vấn tuyến sinh tại 03 CSĐT (Phòng Đào tạo mời dự và chuẩn bị báo cáo)
.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật họp trực tuyến; Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp làm việc với Trường Đại học Hamburg, Đức.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Vũ (P.KHCN-HTQT); Ô Hưng, Ô Khánh (Khoa CNTT)
.
Mời dự: Chủ tịch Hội đồng trường.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 H3.
Ghi chú: TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật họp trực tuyến.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
24/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác phòng chống dịch Covid 19 cho cán bộ làm công tác thi THPT 2021.
Thành phần: Trưởng ban; Phó Trưởng ban; ô Thanh (P. Đào tạo); ô Thế Anh (KT&ĐBCL); ô Tân (Thanh tra GD); ô Quyền (HCQT);

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Ban chỉ đạo

Chiều

 

 

Thứ Sáu
25/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
26/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/6

Sáng

 

 

Chiều