Lịch công tác tuần 24 năm 2022 (từ 13/6/2022 đến 19/6/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 24 THEO NĂM 2022
TUẦN 45 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
13/6

Sáng
10h00

Nội dung: Làm việc tại UBND huyện Thanh Trì.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Hùng; ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB).
Địa điểm: UBND huyện Thanh Trì.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 9h15.

Lãnh đạo huyện

Chiều

 

 

Thứ Ba
14/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
15/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
16/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
17/6

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp công tác đào tạo, CTSV, TCKT.
Thành phần: Chủ tịch Công đoàn Trường; LĐ Phòng: Đào tạo, TCKT; Các khoa: Lãnh đạo khoa, Trưởng Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, đại diện VPK.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Bảy
18/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook