Lịch công tác tuần 24 năm 2021 (từ 07/6/2021 đến 13/6/2021)


Lịch công tác tuần 24 năm 2021 (từ 07/6/2021 đến 13/6/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 24 THEO NĂM 2021
TUẦN 45 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
07/6

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

   

Thứ Ba
08/6

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
09/6

Sáng
8h00

Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: PHT Lâm; ô Thanh, ô Dũng (P. Đào tạo); ông An (P. SĐH); ô Thế Anh (KT&ĐBCL); ô Tân, ô Bình (P. Thanh tra).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: ô Sơn (PT CSĐT), bà Hà (P. Thanh tra).
 - Đầu cầu Thái Nguyên: ô Hưng (PT CSĐT), ô Tuấn (P. Đào tạo), ô Đức (P. Tổ chức).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của 03 CSĐT.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều

   

Thứ Năm
10/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
11/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
12/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
13/6

Sáng

 

 

Chiều