Lịch công tác tuần 23 năm 2021 (từ 31/5/2021 đến 06/6/2021)


Lịch công tác tuần 23 năm 2021 (từ 31/5/2021 đến 06/6/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 23 THEO NĂM 2021
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
31/5

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

   

Thứ Ba
01/6

Sáng
9h00

Nội dung: Họp về tổ chức đào tạo kỳ phụ.
Thành phần: Ô Thanh, bà Hạnh, ô Minh (P. Đào tạo); bà Lê (Khoa KTVT); ô Q Anh (Khoa Cơ khí); bà Hương (Khoa Công trình); ô Hưng (CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Chiều

   
Thứ Tư
02/6

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
03/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
04/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
05/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
06/6

Sáng

 

 

Chiều