Lịch công tác tuần 22 năm 2021 (từ 24/5/2021 đến 30/5/2021)


Lịch công tác tuần 22 năm 2021 (từ 24/5/2021 đến 30/5/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 22 THEO NĂM 2021
TUẦN 43 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
24/5

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

   

Thứ Ba
25/5

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
26/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
27/5

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
28/5

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Bảy
29/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
30/5

Sáng

 

 

Chiều