Lịch công tác tuần 21 năm 2021 (từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)


Lịch công tác tuần 21 năm 2021 (từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 21 THEO NĂM 2021
TUẦN 42 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
17/5

Sáng

Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo của Nhà trường)

 

Chiều

   

Thứ Ba
18/5

Sáng

 

 

Chiều

   
Thứ Tư
19/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
20/5

Sáng

   

Chiều

 

 

Thứ Sáu
21/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
22/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/5

Sáng

 

 

Chiều