Lịch công tác tuần 19 năm 2022 (từ 09/5/2022 đến 15/5/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 19 THEO NĂM 2022
TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
09/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác Đánh giá ngoài CSGD.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng; Trưởng các khoa; Giám đốc các TT; Thành viên BTK và các nhóm chuyên trách.
Địa điểm: Phòng họp T3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Hiệu trưởng

Chiều 
1400

Nội dung: Họp Hội đồng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.
Thành phần:  Theo Danh sách Hội đồng.
Địa điểm: Phòng họp T3 - H3.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Chủ tịch HĐ

Thứ Ba
10/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
11/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Năm
12/5

Sáng
10h00

Nội dung: Khai mạc Đánh giá ngoài.
Thành phần: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội đồng tự đánh giá; Ban thư ký; các nhóm chuyên trách; GV và SV.
Địa điểm: Hội trường lớn HN
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Đoàn ĐGN

Chiều

 

 

Thứ Sáu
13/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
14/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/5

Sáng

 

 

Chiều