Lịch công tác tuần 19 năm 2021 (từ 03/5/2021 đến 09/5/2021)


Lịch công tác tuần 19 năm 2021 (từ 03/5/2021 đến 09/5/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 19 THEO NĂM 2021
TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/5

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Ba
04/5

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (theo thông báo đính kèm).

 

Chiều

   
Thứ Tư
05/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác đào tạo sau đại học.
Thành phần: PHT Lâm; ông An (P.SĐH); ông Quang Anh (K. Cơ khí); bà Lê (K.KTVT); bà Hương (K.CT); ông Hưng (K.CNTT); ông Thanh (P.ĐT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Năm
06/5

Sáng

   

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Khoa Công trình.
Thành phần: Ban Giám hiệu; bà Thu (P.TCCB); lãnh đạo khoa và trưởng, phó Bộ môn thuộc Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
07/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
08/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/5

Sáng

 

 

Chiều