Lịch công tác tuần 18 năm 2022 (từ 02/5/2022 đến 08/5/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 18 THEO NĂM 2022
TUẦN 39 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
02/5

Sáng

NGHỈ BÙ 30/4 - 01/5

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/5

Sáng

NGHỈ BÙ 30/4 - 01/5

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
04/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: PHT Hùng; ô.Quyền (P.HCQT).
Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 7h00.

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Năm
05/5

Sáng
8h00

Nội dung: Khảo sát CSVC phục vụ đánh giá ngoài tại CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên (Trong 2 ngày 05, 06/5/2022).
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường; CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.
Địa điểm: CSĐT Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.
Đoàn ĐGN

Chiều

 

 

Thứ Sáu
06/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường.
Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Hiệu trưởng
Sáng
8h30
Nội dung: Lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
Thành phần: Đại biểu theo giấy mời; đại diện lãnh đạo Nhà trường, BCH Công đoàn trường ĐH CN GTVT.
Địa điểm: Hội trường lớn.
Ghi chú: Phòng HCQT đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Công đoàn GTVT Việt Nam

Chiều

 

 

Thứ Bảy
07/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/5

Sáng
7h00

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách khoa HN.
Thành phần: GV, SV theo danh sách phân công.
Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa HN.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Cơ sở Đào tạo HN lúc 6h00.

Hội đồng Tuyển sinh

Chiều