Lịch công tác tuần 16 năm 2021 (từ 12/4/2021 đến 18/4/2021)


Lịch công tác tuần 16 năm 2021 (từ 12/4/2021 đến 18/4/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 16 THEO NĂM 2021
TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
12/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp công tác quy trình xử lý công việc.
Thành phần: BGH; ô Trinh (KHCN-HTQT); ô Hiếu (QLĐT-XDCB); bà Ánh (TCKT); ô Quyền (HCQT); ô Thanh (Đào tạo); bà Thu (TCCB); Tổ XLQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
14h00
Nội dung: Hội nghị Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải.
Thành phần: Hiệu trưởng, ô Thanh (P. Đào tạo), ô Thế Anh (P. KT&ĐBCLĐT).
Địa điểm: Học viện Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ĐCT08, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội
Bộ Giao thông vận tải
Chiều
14h00
Nội dung: Họp với Khoa Công trình, Khoa Kinh tế vận tải, Khoa Cơ khí về rà soát chức năng nhiệm vụ và công tác bồi dưỡng đội ngũ.
Thành phần: Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa, Trưởng phòng TCCB.
   - Khoa Công trình: 14h00
   - Khoa Kinh tế vận tải: 15h00
   - Khoa Cơ khí: 16h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
13/4

Sáng
8h30

Nội dung: Tổng kết công tác kiểm tra việc biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi.
Thành phần: Đoàn kiểm tra; ô Thanh (P. Đào tạo); ô Thế Anh, ô Ngọc (P. KT&ĐBCLĐT); Trưởng các khoa, Trưởng các Bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm
Sáng
10h00
Nội dung: Họp với Khoa Lý luận chính trị về rà soát chức năng nhiệm vụ và công tác bồi dưỡng đội ngũ.
Thành phần: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa, Trưởng phòng TCCB
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Chiều
14h00
Nội dung: Họp với Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Cơ sở kỹ thuật về rà soát chức năng nhiệm vụ và công tác bồi dưỡng đội ngũ.
Thành phần: Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa, Trưởng phòng TCCB.
   - Khoa Công nghệ thông tin. Mời đ/c Thanh (P. Đào tạo) dự họp: 14h00
   - Khoa Khoa học cơ bản: 15h00
   - Khoa Cơ sở kỹ thuật: 16h00
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ Tư
14/4

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Hùng; ô Thanh (P.ĐT).
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 6h30.
HT Nguyễn Hoàng Long
Sáng
9h00
Nội dung: Họp Ban chấp hành Đoàn Trường.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trường khóa IX
.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
Bí thư ĐTN
Chiều
15h00
Nội dung: Họp Hội đồng xét chuyển hạng chức danh nghề nghiệp.
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng (Theo Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
15/4

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Báo cáo tiến độ thực hiện công trình cải tạo cảnh quan cơ sở Hà Nội.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng; Ô. Quyền, Ô Thi (HCQT). Đơn vị TV thiết kế, TV thẩm tra.
Phòng QLĐT-XDCB chuẩn bị báo cáo
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
16/4

Sáng
9h30
(mới)

Nội dung: Họp công tác xây dựng chương trình đào tạo Chuẩn Nhật, chương trình đào tạo Cầu đường Pháp.
Thành phần: ông Thanh, bà Hạnh, bà Vân Anh, ô Minh (Đào tạo); ông Trinh, ông Khánh (KHCN-HTQT); ông Quang Anh, ông Nam (Khoa Cơ khí);  bà Lê, ông Lâm (Khoa KT-VT); bà Hương, ông Tuấn Anh, ông Khoa, ông Thắng (khoa Công trình)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Đại học Thăng Long.
Thành phần: Theo Danh sách đính kèm.
Địa điểm: Đại học Thăng Long.
Ghi chú: Xe xuất phát tại HN lúc 14h00.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Bảy
17/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
18/4

Sáng

 

 

Chiều