Thông báo đăng ký nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp năm 2022

Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN các cấp năm 2022,

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tới toàn thể các đơn vị, cá nhân các nội dung đăng ký đề xuất như sau:

- Đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, cấp Tỉnh và Thành phố năm 2022 (Mẫu đề xuất 1);

- Nhiệm vụ bảo vệ Môi trường trong lĩnh vực GTVT năm 2022 (Mẫu đề xuất 2);

- Nhiệm vụ soát xét chuyển đổi và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực GTVT năm 2022 (Mẫu đề xuất 3);      

- Đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2022 (Mẫu đề xuất 4).

Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, yêu cầu KH&CN, có tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt và phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của ngành GTVT, của Tỉnh, Thành phố và các Chương trình KHCN cấp Quốc gia.

Thời gian đăng ký thực hiện như sau:

- Trước ngày 10 tháng 03 năm 2021: các các đơn vị, cá nhân xây dựng nội dung nghiên cứu theo các mẫu phiếu đề xuất và tập hợp gửi bản cứng về phòng KHCN-HTQT, bản mềm gửi qua email phongkhcn@utt.edu.vn.

- Trước ngày 13 tháng 03 năm 2021, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Nhà trường tổ chức xét duyệt, đánh giá nội dung các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký.

- Ngày 15 tháng 03 năm 2021, Nhà trường gửi các đề xuất lên các cấp. Sau khi nhiệm vụ được các cấp duyệt cho phép xây dựng đề cương, Nhà trường sẽ lựa chọn chủ nhiệm đề tài và giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng đề cương chi tiết.

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết cũng như biểu mẫu được đăng tải trên website https://utt.edu.vn  hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHCN – HTQT (đ/c Hoàng Vũ), phòng 205 nhà H3, ĐT: 043.5527872, Di động: 0931843686 Email: phongkhcn@utt.edu.vn.

File đính kèm
Share on facebook