Liên hệ Trung tâm Công nghệ Cơ khí


Liên hệ Trung tâm Công nghệ Cơ khí

14/02/2017

Trung tâm Công nghệ Cơ khí

Địa chỉ: Nhà A3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội

Điện thoại: (04) 355.21605
Website: http://utt.edu.vn/trungtamcnck
Emailttcnck@utt.edu.vn

Đơn vị trực thuộc
- Tổ Văn phòng: Tầng 1 - Nhà A3
- Tổ Công nghệ ô tô: Tầng 2 - Nhà A3
- Tổ Cơ khí - Điện: Tầng 1 - Nhà A3
- Tổ Ứng dụng công nghệ cao: Tầng 1 - Nhà A3