Giới thiệu Tổ Công nghệ ôtô


Giới thiệu Tổ Công nghệ ôtô

13/11/2015

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
* Lịch sử: 

Tổ Công nghệ ô tô được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1452/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Tổ phó phụ trách Tổ: Ths. Nguyễn Diệp Thành
- Tổng số CB-GV: 09 người (Trong đó: NCS: 01; Thạc sỹ : 08)

    + Cơ sở Hà Nội: 05 người

    + Cơ sở Vĩnh Phúc: 04 người

* Chức năng: 

Là tổ có nhiệm vụ giảng dạy cả lý thuyết và thực hành các hệ sơ cấp nghề, cao đẳng nghề, hướng dẫn thực hành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành cơ khí ôtô. Tại các xưởng thực hành về Thực tập cấu tạo ô tô1, cấu tạo ô tô 2, chẩn đoán kiểm định, bảo dưỡng sửa chữa. Ngoài nhiệm vụ là nơi học thực hành của học sinh và sinh viên còn là nơi tổ chức kết hợp giữa học tập và sản xuất làm ra nhiều sản phẩm cho nhà trường và xã hội.

   Tổ quản lý 05 phòng thực hành: Phòng thực hành Động cơ, Phòng thực hành Gầm, Phòng thực hành Điện, nhiên liệu, ngoài ra còn Phòng học lý thuyết toyota, thực hành  Động cơ toyota ... xưởng bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Diện tích mỗi xưởng 108 m2.