Kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức


Kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

29/08/2022

Kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

> Xem thêm: Kết quả xét tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ kết hợp

1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

TT

Ngành/Chuyên ngành

Điểm đủ ĐK trúng tuyển

1

Thương mại điện tử

24.5

2

Công nghệ thông tin

24.5

3

Quản trị Marketing

22.5

4

Quản trị doanh nghiệp

20.5

5

Kế toán doanh nghiệp

20.5

6

Hệ thống thông tin

20.5

7

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô

20.5

8

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

20.5

9

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

19.5

10

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

18.5

11

Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng

17.5

12

Công nghệ chế tạo máy

17.5

13

Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN

14.5

14

Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ

14.5

15

Hạ tầng giao thông đô thị thông minh

14.5

Cách tính điểm xét tuyển đã được công bố trên thông báo tuyển sinh năm 2022. Thí sinh có thể tra cứu tại đây

2. Tra cứu kết quả xét tuyển: Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường Đại học Công nghệ GTVT theo địa chỉ http://xettuyen.utt.edu.vn (Xem mục tra cứu). Nguyện vọng đủ điều kiện điểm trúng tuyển sẽ được ghi chú (Trúng tuyển).

Hội đồng tuyển sinh Trường

File đính kèm