Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ GTVT trên hệ thống Quốc gia


Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ GTVT trên hệ thống Quốc gia

29/08/2022

1. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo

Theo quy chế tuyên sinh trình độ đại học ban hành kèm Thông tư số 08/2022/TT- BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo đầy đủ quyền trúng tuyển của thí sinh, từ ngày 22/7/2022 đến 20/8/2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trên vào hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiên trúng tuyển ở Trường vào hệ thống của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này ở trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

Để trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Công nghệ GTVT với phương thức xét học bạ kết hợp và đánh giá năng lực thí sinh cần:

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

- Đăng ký xét tuyển sớm trên hệ thống ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ GTVT;

- Đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển về điểm là Nguyện vọng có thứ tự 1.

2. Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Thí sinh truy cập đường link https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã được cấp của hệ thống.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu” để biết các nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển về điểm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).

Thí sinh cần chú ý theo dõi các mốc thời gian quan trọng dưới đây:

Bước 4: Thêm mới/Chỉnh sửa các nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Bước 5: Kiểm tra thông tin đăng ký nguyện vọng.

Bước 6: Xác nhận thông tin đăng ký nguyện vọng, lưu ý làm đúng theo hướng dẫn để xác nhận đăng ký.

3. Thông tin về cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022 nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

* Từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, thí sinh phải thực hiện:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân tại Phụ lục V theo Công văn số 2598/CV/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đảo tạo, ngày 26/06/2022 và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú để nhận thông tin tài khoản nhằm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Trách nhiệm của thí sinh

Thí sinh thực hiện đăng ký theo đúng thông báo của Trường Đại học Công nghệ GTVT và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ được Nhà trường rà soát khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh khai báo sai các thông tin làm ảnh hưởng đến điểm xét tuyển sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đăng ký.

Hội đồng tuyển sinh