Thông báo thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


Thông báo thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

17/04/2023

THÔNG BÁO
Thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

 Kính gửi:     -    Các đơn vị trong toàn Trường;
                                                                        -    Cán bộ, người lao động, giảng viên, sinh viên toàn Trường.

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng trong diễn biến dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng tại địa bàn Hà Nội, đề nghị các cán bộ, người lao động, giảng viên, sinh viên tuân thủ đúng quy định về việc phòng ngừa dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động, giảng viên, sinh viên đeo khẩu trang khi đến Trường.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, người lao động, giảng viên và sinh viên liên hệ: Phòng Đào tạo (ĐT: 02438547536; 02435526713), Trạm Y tế Trường (ĐT:0912008605; 0978335236).