Quyết định phân bổ đại biểu dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2020-2021