Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thanh niên, sinh viên kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT (27/4/2011 -27/4/2021)


Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thanh niên, sinh viên kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT (27/4/2011 -27/4/2021)

22/04/2021

Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ GTVT tròn 10 năm từ khi nâng cấp lên trường đại học với lịch sử 76 năm xây dựng và phát triển. Căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế hiện nay, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Thanh niên – sinh viên kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ GTVT (27/4/2011 – 27/4/2021).

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Khẳng định những thành tựu to lớn của Nhà trường từ khi được xây dựng đến nay, đặc biệt là trong 10 năm kể từ khi Trường được nâng cấp lên Đại học, ôn lại chặng đường lịch sử 76 năm truyền thống xây dựng và phát triển Nhà trường; Rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để xây dựng và phát triển Trường thành trường đại học trọng điểm về lĩnh vực ngành GTVT, ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

1.2. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Nhà trường.

1.3. Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua, thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 8h30, thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021

b) Địa điểm:

- Các sự kiện diễn ra tại Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Các hoạt động diễn ra tại sân trường cơ sở đào tạo Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; lãnh đạo các Cơ sở đào tạo, Phòng, các Khoa chuyên ngành, Trung tâm, Cựu SV, học viên và các lớp sinh viên đang học tập tại trường;

4. Các nội dung hoạt động và phân công đầu mối chủ trì

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

1. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM

1.1.Hội chợ sinh viên

Hình thức: Gian hàng sinh viên 4 khoa (CNTT, CK, KTVT, Công Trình); Gian hàng TT Du học Anh, Pháp, Nhật, Sinh viên Lào

Đoàn TN, Hội SV

 Liên chi đoàn các khoa, Phòng ĐT, TT Du học quốc tế

1.2. Game show:

1. Esports

Hội SV

Đoàn TN, liên chi đoàn các khoa cử đội tham gia thi

2. Trò chơi dân gian (kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây….)

1.3. Chương trình trao giải thưởng

Đoàn TN

Phòng ĐT, các khoa

1.4. Các hoạt động ngày hội sách sinh viên UTT

TTCNTT-TV

 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

2.1.Hoàn thiện mạng lưới liên lạc cựu sinh viên, học viên, kết nối doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động đào tạo, tuyển dụng sinh viên và tài trợ kinh phí.

 

Phòng ĐT

Các Khoa chuyên ngành, ĐTN

2.2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ban truyền thông & TVTS

 

2.3. Xây dựng các video về Trường

Xây dựng video báo cáo về thành quả 10 năm thành lập trường Đại học Công nghệ GTVT (khoảng 5-10 phút).

Phòng ĐT,

TTCNTT - TV

ĐTN, HSV

2.4. Trang trí tạo điểm nhấn tuyên truyền tại các cơ sở của Trường

Phòng HCQT

Phòng ĐT, ĐTN

- Cổng chào sự kiện”Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Công nghệ GTVT (4/2011-4/2021)”;

- Banner, khẩu hiệu chào mừng…

5. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường thành lập Ban Tổ chức để chỉ đạo, điều hành các hoạt động kỷ niệm, phân công các đầu mối chủ trì thực hiện các hạng mục sựkiện;

- Giao các đơn vị, các đoàn thể quần chúng, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức, còn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phối hợp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động như sau:

+ Các đơn vị: Phòng Đào tạo, ĐTN, Hội SV, Phòng HCQT, Phòng TCKT, các cơ sở đào tạo, các khoa chủ động tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị và theo phân công chi tiết của các đầu mối chủ trì.

+ Các đầu môi chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết nội dung các hoạt động báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách trước 17h00 ngày 20/04/2021 để thống nhất nội dung triển khai.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập. Căn cứ các nội dung hoạt động chính được xây dựng trong Kế hoạch này, Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ chỉ đạo trực tiếp các đơn vị để xem xét giải quyết./.