Kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2021


Kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2021

25/03/2021

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 11/CV-KHCN ngày 27/01/2021 của Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và tài năng Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2021;

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch thành lập và ôn luyện đội tuyển tham gia Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2021 như sau:

I. MÔN THI VÀ ĐỐI TƯỢNG.

1. Các môn thi:

- Môn Microsoft Word 2016;

- Môn Microsoft Excel 2016;

- Môn Microsoft PowerPoint 2016.

2. Đối tượng

Yêu cầu các sinh viên đã học qua các học phần của các môn học trên (thuộc ba cơ sở đào tạo của Trường);

Đối với các môn dự thi, mỗi đội tuyển của môn thi đăng ký tối đa 20 sinh viên dự thi.

 3. Đăng ký đội tuyển

Các bộ môn có môn thi gửi danh sách đội tuyển trước 16h00 ngày 20 tháng 3 năm 2021.

II. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LỊCH THI

- Thời gian ôn luyện: từ ngày 20 tháng 3 năm 2021;

- Thời gian tổ chức thi:

+ Vòng sơ loại Quốc gia: Ngày 25/4/2021;

+ Vòng chung kết Quốc gia: Ngày 09/5/2021;

III. CHẾ ĐỘ VÀ GIẢI THƯỞNG

- Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, luyện thi được hưởng chế độ theo Quy định hiện hành; giảng viên luyện thi có sinh viên thi đạt kết quả cao được nhà trường khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

- Sinh viện dự thi Olympic quốc gia đạt giải từ khuyến khích trở lên được Nhà trường khen thưởng và ghi vào hồ sơ của sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT, Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Hệ thống thông tin đề xuất đoàn dự thi trình Ban Giám hiệu ký duyệt; lập dự toán kinh phí cho toàn bộ kỳ thi.

- Các Tiểu ban chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập, bố trí giảng viên luyện thi, lập danh sách đội tuyển, lập kế hoạch ôn thi và thông báo cho các thành viên đội tuyển.

- Phòng Hành chính – Quản trị bố trí phương tiện đi lại và trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

- Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.