Thông báo triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp