Kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017


Kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017

24/03/2017

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;
Căn cứ Thông báo số 3 về Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX – 2017 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc;
Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch thành lập và ôn luyện đội tuyển tham gia Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 như sau:

I. MÔN THI VÀ ĐỐI TƯỢNG.

1. Các môn thi:
-  Môn Cơ lý thuyết;
- Môn Cơ học kết cấu;
- Môn Cơ học đất;
- Môn Sức bền vật liệu.

2. Đối tượng
Các sinh viên đã đạt giải tại Kỳ thi sinh viên giỏi môn học năm học 2016 - 2017 của các môn thi trên;
Mỗi đội tuyển của môn thi có tối thiểu 06 sinh viên và tối đa 15 sinh viên.

3. Đăng ký đội tuyển
Các bộ môn có môn thi gửi danh sách đội tuyển chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2017.

II. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LỊCH THI
- Thời gian ôn luyện: 20 buổi/môn thi (04 giờ chuẩn/buổi) trong đó có thể dành riêng 3 buổi mời chuyên gia giảng dạy cho từng đội tuyển;
- Thời gian ôn luyện bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2017;

Thời gian thi thử: Thứ Bảy, ngày 01 tháng 4 năm 2017 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Thời gian thi chính thức: 7h30’, Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2017;

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. CHẾ ĐỘ VÀ GIẢI THƯỞNG
- Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, luyện thi được hưởng chế độ theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành; giảng viên luyện thi có sinh viên thi đạt kết quả cao được nhà trường khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
- Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành và được hỗ trợ tiền ăn trưa 100.000đ/SV; Ban tổ chức được bồi dưỡng 200.000đ/người.
- Sinh viện dự thi Olympic quốc gia đạt giải từ khuyến khích trở lên được Nhà trường khen thưởng và ghi vào hồ sơ của sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng công tác HSSV chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng ĐBCLĐT, Khoa, Bộ môn đề xuất thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi Olympic Quốc gia, các Tiểu ban chuyên môn, Đoàn dự kỳ thi Olimpic Quốc gia trình Ban Giám hiệu ký Quyết định; lập dự toán kinh phí cho toàn bộ kỳ thi.
- Các Tiểu ban chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập, bố trí giảng viên luyện thi, lập danh sách đội tuyển, lập kế hoạch ôn thi và thông báo cho các thành viên đội tuyển.
- Phòng Hành chính – Quản trị bố trí phương tiện đi lại và trang thiết bị phục vụ kỳ thi.
- Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.