Thông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu VC, NLĐ thuộc đơn vị quản lý trên Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ GTVT