Giới thiệu chung về Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên


Giới thiệu chung về Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên

27/08/2014

Lịch sử hình thành

Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên là một trong 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Cơ sở được thành lập theo Quyết định số: 1439/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT trên cơ sở nâng cấp Phân hiệu Cao đẳng GTVT miền núi thuộc trường Cao đẳng GTVT.

Điều kiện địa lý: Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên nằm trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cách Hà Nội 50km về phía Bắc

Đội ngũ giảng viên: là các giảng viên có trình độ và học vị giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của cả 3 cơ sở đào tạo.

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm của sinh viên tại 3 cơ sở đào tạo Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Yên được cấp như nhau (do hiệu trưởng trường Đại học công nghệ GTVT ký).

Cơ sở vật chất: Tổng diện tích 66.000 m2

 

Giảng đường A

Giảng đường C

Giảng đường B

Giảng viên và sinh viên trong giờ học

 

Giảng viên và sinh viên trong giờ học ngoại ngữ

 

Giảng viên và sinh viên trong giờ thực hành tin học

Giảng viên và sinh viên trong giờ học giáo dục thể chất

 

Sinh viên học tập và nghiên cứu tài liệu tại thư viện