Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp


Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

09/05/2017

Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Tên tiếng Anh: Civil and Industrial Construction Engineering Technology

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

Nhu cầu nguồn nhân lực

Hiện trạng ngành Xây Dựng:

  • Năm 2013, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc khoảng 19,6 m2 sàn/ người và dự kiến tăng lên 20,4 m2 sàn/người năm 2014 (trong đó diện tích bình quân nhà ở tại đô thị khoảng 24,3 m2 sàn/người, tại nông thôn khoảng 18,5 m2 sàn/người);
  • Năm 2013, toàn quốc có 124 dự án NOXH đang được triển khai mới với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn, trong đó có 85 dự án NOXH cho người thu nhập thấp; ngoài ra nhu cầu về nhà ở xã hội ước tính cần thêm 700.000 căn.
  • Năm 2010 tổng diện tích các khu công nghiệp tập trung khoảng 40.000 - 50.000 ha, với khoảng 5000 dự án và tổng số tiền đầu tư là 30 tỷ USD. Tầm nhìn đến năm 2020 có quy hoạch đất sử dụng cho các KCN là khoảng 90.000 ha

Như vậy có thể thấy rõ nhu cầu về cả nhà ở của người dân và nhu cầu xây dựng các khu công nghiệp mới đều đang ở mức cao trong thời gian tới.

Dự báo nhu cầu tương lai

  • Trong vòng 30 năm tới, khi Việt nam trở thành nước phát triển, việc xây dựng cơ sở hạ tầng trở thành một vấn đề thiết yếu
  • Ngành công trình nói chung và Xây dựng DD CN nói riêng sẽ trở thành mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế
  • Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
  • Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; giảng viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...