Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ


Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ

28/08/2015

1. Mục tiêu đào tạo chung của chuyên ngành:

Chương trình đào tạo Đại học Chính quy Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực công nghệ xây dựng cầu đường bộ; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Các công việc sinh viên phụ trách sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ; Giáo viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; 

Các công việc sinh viên có thể thực hiện sau khi ra trường:

+ Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình đường bộ
+ Thiết kế; thiết kế thi công;
+ Chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, san lấp mặt bằng…;
+ Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình đường bộ;
+ Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ;
+ Quản lý khai thác, kiểm định chất lượng công trình đường bộ;
+ Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng đường bộ.

 Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ
Công tác đo đạc, khảo sát thiết kế tuyến đường, định vị công trình

 Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ
Thiết kế tuyến đường đô thị, ngoài đô thị, các nút giao thông

 Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ
Tổ chức thi công các công trình đường giao thông, thoát nước

 Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ
Kiểm tra, nghiệm thu công trình

3. Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên và nội dung chương trình học: 

Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên: 

+ Cung cấp cho sinh viên đầy đủ các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành để giúp sinh viên tiếp thu hiệu quả những kiến thức chuyên môn của ngành học.
+ Tăng cường các học phần thực hành thực tập, giúp sinh viên tiếp cận với môi trường thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và môi trường làm việc sau khi ra trường;
+ Chương trình đào tạo được cập nhật những kiến thức mới, các công nghệ tiên tiến của Việt Nam và trên thế giới.
+ Cung cấp cho sinh viên những công cụ hỗ trợ học tập và làm việc như: các phần mềm chuyên dụng, ngoại ngữ, tin học…
+ Rèn sinh viên khả năng tư duy tự học, tự tích lũy bổ sung kiến thức, tư duy nghiên cứu khoa học để có khả năng nghiên cứu chuyên sâu;
+ Rèn cho sinh viên các kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành; Rèn luyện khả năng thuyết trình, làm việc hiệu quả theo nhóm;
+ Song song với học kiến thức chuyên ngành là rèn luyện thể chất, thái độ và tác phong làm việc, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp… nhằm giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện nhất.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 166 tín chỉ, hai học phần bắt buộc là Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đường bộ
Lượng tín chỉ phẩn bổ cho các khối kiến thức

4. Kế hoạch học trong 5 năm

Nội dung chi tiết của kế hoạch đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

5. Các sinh hoạt khác

Trường có các câu lạc bộ và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn-thể-mỹ và các hoạt động khác:

+ Thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. . . tổ chức hàng năm;
+ Văn nghệ: Ca, múa nhạc;
+ Câu lạc bộ học thuật khác: Tiếng anh…