Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp


Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

27/08/2015

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

1. Mục tiêu đào tạo chung của chuyên ngành

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

2. Các công việc sinh viên phụ trách sau tốt nghiệp

+ Thi công và giám sát thi công công trình;
+ Tư vấn thiết kế xây dựng công trình;
+ Tư vấn khảo sát công trình;
+ Kiểm định chất lượng công trình.

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

3. Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên và nội dung chương trình học

- Quan điểm xây dựng chương trình học cho sinh viên là chương trình đào tạo bám sát mục tiêu đào tạo "Kỹ sư thực hành", giúp sinh viên nắm bắt và làm chủ công nghệ. Có khả năng bám sát thực tế ngay sau khi ra trường.
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 163 tín chỉ (TC), hai môn học bắt buộc là Giáo dục thể chất (5 đơn vị học trình) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 tín chỉ) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.
- Các học phần thực hành thực tập:

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

I

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

14 TC

1

Thực hành trắc địa

2

2

Thực hành thí nghiệm VLXD, địa chất và cơ học đất

3

3

Thực tập kỹ thuật thi công cơ bản

3

4

Thực tập nghề nghiệp xây dựng công trình

4

5

Thực tập thí nghiệm kiểm định công trình

2

II

Thực tập tốt nghiệp

04 TC

6

Thực tập tốt nghiệp

4

III

Đồ án tốt nghiệp

08 TC

7

Đồ án tốt nghiệp

8

+ Các học phần hành tập trắc địa và  thí nghiệm VLXD, địa chất, cơ đất, sinh viên được sử dụng các loại máy móc thiết bị hiện đại do dự án Jica của chính phủ Nhật cung cấp.
+ Đặc biệt với học phần thực tập nghề nghiệp, sinh viên sẽ được trực tiếp tham gia thực tập tại xưởng Công trình của Trường để nâng cao kỹ năng và tay nghề.
+ Với học phần Tin học ứng dụng, sinh viên được trực tiếp thực hành ở phòng máy tính, học phần sẽ cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm cần thiết, đảm bảo cho sinh viên có khả năng bắt nhịp được với nhu cầu thực tế sản xuất.
+ Ngoại học phần Đồ án tốt nghiệp với 8 TC và thời gian làm 12 tuần, sinh viên còn được thực hiện 5 đồ án môn học gồm: Đồ án BTCT, Đồ án Nền và móng, Đồ án Kiến trúc DD & CN, Đồ án Kết cấu nhà, Đồ Án Thi công và TCTC.

4. Kế hoạch học trong 5 năm

Trung bình mỗi học kỳ, sinh viên sẽ được học 12-14 tín chỉ, các sinh viên có thành tích tốt có thể đăng ký để học vượt, rút ngắn thời gian học tập.

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

5. Các sinh hoạt khác

Trường có các câu lạc bộ và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn-thể-mỹ và các hoạt động khác:

+ Thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. . . tổ chức hàng năm;
+ Văn nghệ: Ca, múa nhạc;
+ Câu lạc bộ học thuật khác: Tiếng anh…

File đính kèm