Các chuyên ngành đào tạo


Các chuyên ngành đào tạo

15/10/2013

Chương trình đào tạo tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

1. Đào tạo hệ chính quy

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức thi tuyển

Ghi chú

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ

5 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

5 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

5 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

 

Kế toán doanh nghiệp

4 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

 

Kinh tế xây dựng

4 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể thi, học tiếp 2 năm hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học và được cấp bằng đại học chính quy

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Ôtô

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Công nghệ thông tin

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Kế toán doanh nghiệp

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Tài chính - Ngân hàng

3 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN

Thi tuyển sinh khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

- Xây dựng Cầu đường bộ

2 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT

Xét tuyển, lấy trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT, THBT, điểm thi Đại học, cao đẳng chọn từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu

 

- Kế toán doanh nghiệp

2 năm

Tốt nghiệp THPT, THBT

 

2. Đào tạo hệ liên thông

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức thi tuyển

Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG ( Liên thông từ Cao đẳng cấp bằng Đại học chính quy)

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ

2 năm

Thí sinh đó tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, cao đẳng liên thông đủ 36 tháng thuộc các chuyên ngành đào tạo trên ở trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Cao đẳng khác có cùng chương trình đào tạo

Thi các môn Toán; Cơ học đất; Kỹ thuật thi công

Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nếu chưa đủ 36 tháng thi theo đề thi 3 chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm: Toán, Vật Lý, Hoá học

Kế toán doanh nghiệp

1,5 năm

Thi các môn Toán; Kinh tế vi mô; Kế toán tài chính

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ( Liên thông từ TCCN và cấp bằng Cao đẳng chính quy )

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ

1,5 năm

Thí sinh đó tốt nghiệp TCCN đủ 36 tháng thuộc các chuyên ngành đào tạo trên ở trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Cao đẳng khác có cùng chương trình đào tạo

Thi các môn Toán; Cơ sở ngành; Chuyên ngành

 

Thí sinh tốt nghiệp TCCN nếu chưa đủ 36 tháng thi theo đề thi 3 chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm: Toán, Vật Lý, Hoá học