Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015


Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015

25/12/2015

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2014 - 2015. (Danh sách tại tệp đính kèm)

Thời gian nhận tiền vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại Phòng 211 Nhà H1.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để nhận học bổng KKHT.

File đính kèm