THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức lấy phiếu ý kiến thăm dò công chức, viên chức và người lao động về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

09/01/2017

Thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 Trường Đại học Công...

Xem chi tiết