KẾ HOẠCH XE CHỞ SINH VIÊN K69 TỪ PHÂN HIỆU HÀ NỘI LÊN HỌC GDQP&AN TẠI CSĐT VĨNH PHÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019


KẾ HOẠCH XE CHỞ SINH VIÊN K69 TỪ PHÂN HIỆU HÀ NỘI LÊN HỌC GDQP&AN TẠI CSĐT VĨNH PHÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

10/08/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BỘ MÔN GIÁO DỤC QP&AN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

 

KẾ HOẠCH

XE CHỞ SINH VIÊN K69 HỌC ĐỢT 1 LÊN CƠ SỞ VĨNH PHÚC

 HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

                                                                                    

I. ĐỊA ĐIỂM

            - Xuất phát: Cơ sở Đào tạo Hà Nội.      

            - Điểm đến: Cơ sở Đào Vĩnh Phúc.                          

II. THỜI GIAN: Đi vào 2 ngày 17/8 và ngày 20/8/2018

1. Ngày 17/8/2018:

                 Buổi sáng                                                    Buổi chiều

            * Từ 8h00: 02 xe                                        *  Từ 13h00: 02 xe

            * Từ 9h00: 02 xe                                        *  Từ 14h00: 02 xe

            * Từ 10h00: 02 xe                                      * Từ 15h00: 02 xe       

            * Từ 11h00: 02 xe                                      * Từ 16h00: 02 xe

2. Ngày 20/08/2018:

            * Buổi sáng: 9h00: 02 xe

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Sinh viên có nhu cầu đi xe do Nhà trường bố trí phải đăng ký khi nhập học và ra xe theo hướng dẫn, khi đủ chỗ xe sẽ xuất phát ngay.

2. Bộ môn GDQP&AN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, GVCN - CVHT  phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Dương Xuân Kỷ