Thông báo nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội trong giờ hành chính


Thông báo nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội trong giờ hành chính

24/02/2017

Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn Trường

Căn cứ chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên) tuyệt đối không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình quản lý đi lễ hội trong giờ làm việc; yêu cầu phòng Hành chính quản trị quản lý chặt chẽ các phương tiện ô tô do Nhà trường quản lý, không sử dụng xe công đi công tác kết hợp đi lễ hội.

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở đào tạo nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị./.