Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

18/12/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Mức học phí năm học 2015-2016 và 5 năm kế tiếp; khi nào thì được gia hạn hộ chiếu; Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư trong trường hợp nào... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12.

18 nghị định có hiệu lực từ tháng 12, trong đó có nhiều văn bản liên quan tới vấn đề dân sinh, được người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Học phí trường công lập tăng dần

Theo nghị định 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, học phí các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015-2016 từ 60.000 đến 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 đến 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 đến 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm học 2016-2017 trở đi đến 2020-2021, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Giám sát đặc biệt với doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính

Theo nghị định 87 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước có thể bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu sau: Đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ngoài ra, doanh nghiệp Nhà nước có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có); có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5 cũng bị giám sát tài chính đặc biệt.

Doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn vào bất động sản, ngân hàng

Theo nghị định 91 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng.

Điều kiện xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Nghị định 86 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định 3 điều kiện để được xác định là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh: Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Có ngành, lĩnh vực hoạt động hoặc địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; Được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ổn định, thường xuyên bằng nguồn lực của Nhà nước hoặc nguồn lực của doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

Quy định mới về gia hạn hộ chiếu

Theo nghị định 94 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới một năm (tại Nghị định 65/2012 là 6 tháng) thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư

Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đề cập trường hợp quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư vẫn không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị và gửi quyết định này cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản.

Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Theo nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Hai trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư

Theo nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với 2 trường hợp:

1- Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

2- Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.

Điều kiện nâng lương sĩ quan công an nhân dân trước khi nghỉ hưu

Theo Nghị định 103 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, sĩ quan công an nhân dân khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên, trong thời gian hưởng lương cấp bậc hàm, bậc lương không vi phạm kỷ luật, được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được nâng một bậc lương.