Đại tướng Ngô Xuân Lịch được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng


Đại tướng Ngô Xuân Lịch được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng

11/04/2016

Sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế cho ông Phùng Quang Thanh vừa được miễn nhiệm.

Cụ thể, vào lúc 11h trưa nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, trong đó có việc phê chuẩn ông Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch vừa được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, trong số 487 đại biểu có mặt bỏ phiếu, có 462 đại biểu đồng ý bầu ông Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bằng 93,52%.

Theo nghị quyết về bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng nay, ông Ngô Xuân Lịch sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Ông Ngô Xuân Lịch, sinh năm 1954, ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Trước khi được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Quá trình công tác:

Ông Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954 tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông có bằng cử nhân Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Nhập ngũ và được biên chế vào Sư đoàn 341, Quân đội Nhân dân Việt Nam (còn gọi là Đoàn Sông Lam) Quân khu 4, ông từng tham chiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Chiến tranh biên giới Tây Nam, trưởng thành từ chiến sĩ lên chức vụ Chính trị viên Tiểu đoàn.

Ông từng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Phó tư lệnh về chính trị Quân khu 3, hàm Thiếu tướng, rồi Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng.

Là ủy viên BCH TƯ khoá 10, 11; đại biểu Quốc hội khóa 13.

Từ 3/2011, ông giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân.

Ông được phong hàm Thiếu tướng (2003), Thượng tướng (12/2011), Đại tướng (10/2015).

Ông là ủy viên BCH TƯ khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.