Kết luận của Hiệu Trưởng tại buổi làm việc với Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản


Kết luận của Hiệu Trưởng tại buổi làm việc với Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

09/06/2017

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, PGS.TS Đào Văn Đông - Hiệu trưởng nhà Trường đã có buổi làm việc với Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản về các nội dung công tác của Phòng. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Hiệu Trưởng Vũ Ngọc Khiêm. lãnh đạo Phòng và toàn thể cán bộ Phòng. Chi tiết nội dung kết luận của Hiệu trưởng đối với Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản có trong thông báo số 1652/TB-ĐHCNGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2017 (Chi tiết có trong file đính kèm)

File đính kèm