Thông báo về chương trình học bổng tại Ấn Độ


Thông báo về chương trình học bổng tại Ấn Độ

24/10/2021

Đại sứ quán Ấn Độ xin trân trọng thông báo một số khóa học dưới đây sẽ được tổ chức trực tuyến (ONLINE) trong khuôn khổ Chương trình học bổng e-ITEC 2021-22 của Chính phủ Ấn Độ. Khóa học hoàn toàn miễn phí. Chi tiết khóa học như sau:

S.no. Institute Name Time Course Name
1 CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING MOHALI 25-10-2021 / 29-10-2021 TECHNOLOGY INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 30 Seat(s)
2 INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE, CENTRE FOR WTO STUDIES 25-10-2021 / 28-10-2021 TRAINING PROGRAMME FOR UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE OF SUDAN FOR PROMOTION OF FOREIGN TRADE 30 Seat(s)
3 NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT 25-10-2021 / 30-10-2021 E-GOVERNANCE STRATEGIES AND BEST PRACTICES IN INDIA 50 Seat(s)
4 NATIONAL INSTITUTE OF SECURITIES MARKETS 25-10-2021 / 29-10-2021 FINANCIAL INSTRUMENTS AND ISSUANCE PROCESSES 100 Seat(s)
5 NATIONAL INSTITUTE OF TECHNICAL TEACHERS TRAINING AND RESEARCH BHOPAL 25-10-2021 / 29-10-2021 PROMOTING LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP IN POST COVID SCENARIO 30 Seat(s)
6 NATIONAL POWER TRAINING INSTITUTE 25-10-2021 / 29-10-2021 NEXT GENERATION DISTRIBUTION SYSTEM TRANSITION TOWARDS SMART GRID 60 Seat(s)

 

Chi tiết khóa học và đăng ký tại:

https://itecgoi.in/e-itec

Cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ chúng tôi qua email scholarships.hanoi@mea.gov.in