Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023 - 2025


Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023 - 2025

14/02/2023

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ đồng chí Hồ Sĩ Lành (ĐT: 0988 161 837 hoặc Email: lanhhs@utt.edu.vn), Phòng KHCN-HTQT để có thông tin chi tiết về chương trình.
Thông báo chi tiết xem ở Tệp đính kèm./.

File đính kèm