Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV


Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV

16/04/2022

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV

Năm 2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT được Câu lạc bộ Cơ khí- Động lực  tín nhiệm giao đăng cai “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV”. Để triển khai các công việc tổ chức Hội nghị, Ban tổ chức Hội nghị thông báo đến các đơn vị thành viên Câu lạc bộ và các nhà khoa học nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XV cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XV sẽ tổ chức trong 02 ngày 26, 27/ 11/2022.

  • Ngày 26/11/2022 (thứ bẩy): Giao lưu thể thao
  • Ngày 27/11/2022 (chủ nhật): Hội nghị khoa học

2. Địa điểm: Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc- Trường Đại học Công nghệ GTVT

                     Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

3. Mục đích của Hội nghị

+ Trao đổi kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực và các lĩnh vực có liên quan;

+ Đề xuất, thảo luận về công tác định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực giai đoạn 2020 – 2025 tiếp theo kết quả đạt được từ Hội nghị lần thứ 14;

+ Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc các Trường, Viện nghiên cứu, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực.

4. Bài báo khoa học

Bài báo khoa học được viết bằng tiếng Việt. Các bài báo đảm bảo chất lượng, đã qua phản biện sẽ được lựa chọn công bố trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam, là Tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm. Thời gian và cách thức nộp bản thảo bài báo như sau:

+ Nộp tóm tắt bài báo: trước 30/5/2022;

+ Nộp toàn văn bài báo: trước 31/7/2022;

+ Thông báo kết quả phản biện: trước 15/9/2022;

+ Nộp toàn văn bài báo sau phản biện: trước 30/9/2022.

Báo cáo tóm tắt và toàn văn bài báo khoa học gửi về Ban thư ký qua địa chỉ email: hnckdl15@utt.edu.vn

Thông tin chi tiết về Hội nghị được đăng tải trên website www.hnckdl15.utt.edu.vn và liên hệ qua số điện thoại Ban thư ký: 02435527872;

Nhận được thông báo này, Ban tổ chức đề nghị các đơn vị thành viên Câu lạc bộ thông báo đến các nhà khoa học của các đơn vị mình chuẩn bị viết bài và tham gia Hội nghị./.