PTN Vật liệu xây dựng


PTN Vật liệu xây dựng

29/01/2016

TT

Tên hàng hóa, thiết bị

Số lượng

Năm đưa

vào sử dụng

1
 

Tủ dưỡng mẫu

Ký mã hiệu: HBY-40B

Xuất xứ: Xiyi-Trung Quốc

01

2011

2

Thiết bị xác định độ thấm nước của bê tông

Ký mã hiệu: HS-40

Xuất xứ: Xiyi-Trung Quốc

01

3

Bộ thí nghiệm xác định độ thấm clo của bê tông xi măng

Ký mã hiệu: PROOVE'it

Xuất xứ: Germann-Đan Mạch

01

4

Thiết bị kiểm tra độ cứng VEBE

Ký mã hiệu: C183

Xuất xứ: Matest-Ý

01

5

Bộ Vica tự động thí nghiệm xi măng

Ký mã hiệu: E044N

Xuất xứ: Matest-Ý

01

6

Xác định độ ổn định thể tích xi măng

Ký mã hiệu: E064

Xuất xứ: Matest-Ý

01

7

Khuôn đúc mẫu 40x40x160mm

Ký mã hiệu: E105

Xuất xứ: Matest-Ý

10

8

Bộ sàng xác định thành phần hạt, đường kính khung 300 mm

Xuất xứ: Matest-Ý

01

9

Xy lanh nén dập đá bằng thép

Ký mã hiệu: A082+A083

Xuất xứ: Matest-Ý

01

10

Bộ khung giá xác định tỷ trọng

Ký mã hiệu: V085

Xuất xứ: Matest-Ý

01

11

Thiết bị vạn năng thí nghiệm bê tông át phan

Ký mã hiệu: CRT-UTM-NU

Xuất xứ: Cooper-Anh

01

12

Máy đầm mẫu bê tông át phan

Ký mã hiệu: CRT-GYR-EN

Xuất xứ: Cooper-Anh

01

13

Thiết bị Wheel Tracking

Ký mã hiệu: CRT-WTECO-A

Xuất xứ: Cooper-Anh

01

14

Máy trộn bê tông nhựa

Ký mã hiệu: BH-20

Xuất xứ: Xiyi-Trung Quốc

01

15

Thiết bị thí nghiệm Soxhlet

Ký mã hiệu: B016-20

Xuất xứ: Matest-Ý

01

16

Thí nghiệm phục hồi nhựa

Ký mã hiệu:  B018

Xuất xứ: Matest-Ý

01

17

Thí nghiệm xác định tỷ trọng

Ký mã hiệu: B067N

Xuất xứ: Matest-Ý

01

18

Cân điện tử 4100g

Ký mã hiệu: PA4102

Xuất xứ: Ohaus- Mỹ, sx tại TQ

01

19

Thí nghiệm gia nhiệt màng mỏng Bitum

Ký mã hiệu: B066 KIT

Xuất xứ: Matest-Ý

01

20

Thiết bị thí nghiệm hóa già bitum bằng bình áp lực

Ký mã hiệu: PAV2

Xuất xứ: ATS-Mỹ

01

21

Thí nghiệm cắt động lưu biến

Ký mã hiệu: DSR II

Xuất xứ: Malvern- Anh

01

22

Máy đo độ nhớt nhựa đường

Ký mã hiệu: RVDV II+ Pro

Xuất xứ: Brookfield-Mỹ

01

23

Thí nghiệm uốn dầm

Ký mã hiệu: BBR

Xuất xứ: ATS-Mỹ

01

24

Dụng cụ xác định điểm hóa mềm của nhựa, kèm theo bếp gia nhiệt

Ký mã hiệu: B072+B073-02

Xuất xứ: Matest-Ý

01

25

Thiết bị xác định điểm bắt cháy

Ký mã hiệu: B086 KIT

Xuất xứ: Matest-Ý

01

26

Tủ sấy xác định độ tổn thất nhựa khi sấy

Ký mã hiệu: B064 KIT

Xuất xứ: Matest-Ý

01

27

Thiết bị xác định lượng nước trong nhựa

Ký mã hiệu: B075

Xuất xứ: Matest-Ý

01

28

Thiết bị chưng cất xác định điểm cut-back

Ký mã hiệu: B069KIT

Xuất xứ: Matest-Ý

01

29

Thiết bị xác định độ nhớt Engler

Ký mã hiệu: B080

Xuất xứ: Matest-Ý

01

30

Thiết bị xác định độ nhớt Saybolt

Ký mã hiệu: B087

Xuất xứ: Matest-Ý

01

1

Tủ sấy loại lớn

Model: A008-07 KIT

1

2012

2

Tủ sấy loại trung

Model: A008-05 KIT

1

3

Thiết bị nén bằng tay

Model: S215 KIT và phụ kiện

1

4

Máy đầm đất tự động

Model: S199 và phụ kiện

1

5

Máy trộn

Model: E093 và phụ kiện

1

6

Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất và kính mờ

Model: S172 và phụ kiện

2

7

Tấm phẳng L

Model: S179

2

8

Bể điều nhiệt

Model: B052-02

1

9

Bình khử ẩm

Model: A036-01

1

10

Bộ côn xác định dung trọng cát

Model: S234 KIT và phụ kiện

3

11

Thiết bị xác định độ ẩm và độ chặt của đất

Model: S234 KIT và phụ kiện

1

12

Thiết bị thí nghiệm sức chịu tải CBR

Model: S215 KIT và phụ kiện

1

13

Máy cắt phẳng (bằng tay)

Model: S277 KIT và phụ kiện

1

14

Máy lắc sàng

Model: A059-02 KIT

1

15

Bộ sàng đất theo tiêu chuẩn ASTM

Model: A050 và phụ kiện

1

16

Tỷ trọng kế

Model: V172-02

2

17

Máy khuấy cơ khí phân tích hạt (Dùng cho thí nghiệm)

Model: S156-01KIT

1

18

Bình tỷ trọng kế

Model: S155-01

5

19

Cân điện tử (300g – 0.001g)

Model: V070-05

1

20

Thiết bị thí nghiệm tỷ trọng

Model:V108-01và V108-02

10

21

Bình đo lường

Model: V109

5

22

Thiết bị thí nghiệm nén cố kết

Model: S262 và phụ kiện

1

23

Máy nén 3 trục

Model: S301 và phụ kiện

1

24

Bộ chuẩn bị mẫu

Model: S312 và S312-01

1

25

Màng cao su lắp mẫu

Model: S310 & S310-01

20

26

Máy nén khí

Model: V207

1

27

Thiết bị chế tạo mẫu đất

Model: S120 và phụ kiện

2

28

Bộ tạo mẫu đất

Model: S118 và phụ kiện

2

29

Máy đùn mẫu đất

Model: S111 và phụ kiện

1

30

Thiết bị thí nghiệm nén đất bằng tay

Model: S187

3

31

Thiết bị thí nghiệm nén đất bằng tay

Model: S188

3

32

Thiết bị thí nghiệm CBR hiện trường

Model: S220 KIT và phụ kiện

1

33

Thiết bị thí nghiệm thấm đất (đầu thấm không đổi)

Model: S245-01 và phụ kiện

3

34

Thí nghiệm thấm đất (đầu thấm rơi)

Model: S246-01 và phụ kiện

3

35

Cân điện tử

Model: V070-05

1

36

Bình thí nghiệm hình trụ

Model: V101-06

10

37

Cốc thí nghiệm

Model: V114-05

30

38

Bình thí nghiệm tráng men 600ml, 1000ml

Model: V104-04&V104-05

10

39

Thước cặp 150mm- 300mm

Model:V175-03 & V175-04

5

40

Kìm cắt

Model: S200-06

20

41

Gáo lấy mẫu

Model: V184-01

20

42

Máy kéo nén vạn năng 2000 kN

Model: YU-2000D IV

01