PTN Trắc địa - Khảo sát


PTN Trắc địa - Khảo sát

29/01/2016

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Thời gian đưa vào sử dụng

1

Máy toàn đạc điện tử

Model: DTM -322

Hãng sản xuất: Nikon - Nhật

bộ

02

2010

2

Máy kinh vỹ điện tử

Model: DT 205

Hãng sx: Topcon - Nhật

bộ

02

3

Máy thủy bình điệnt tử

Model: Leica Sprinter 50

Hãng sx: Leica - Thụy Sỹ

bộ

02

4

Phần mềm

bộ

01

4.1

Phần mềm Land Desktop

bộ

01

4.2

Phần mềm Biên vẽ bản đồ địa hình Topo 5.0

bộ

01

4.3

Phần mềm thiết kế đường bộ Nova_TDN 5.0

bộ

01

5

Bộ thiết bị định vị GPS một tần số

Model: L1 EPOCH10

Hãng sx: Epoch

bộ

01

6

Máy đó khoảng cách Laser

chiếc

01

7

Máy kinh vĩ điện tử

Model: DT510S

 Hãng: Sokkia

Chiếc

13

2015