PTN Khai thác và bảo dưỡng đường


PTN Khai thác và bảo dưỡng đường

15/02/2017

TT

Tên hàng hóa, thiết bị

Số lượng

1

Bộ thiết bị thăm dò tính chất của đất
Model: S051 và Phụ kiện

1

2

Thiết bị côn đo xuyên
Model: S086

1

3

Thiết bị xác định độ võng theo phương pháp ép tĩnh
Model: S225 KIT và Phụ kiện

1

4

Thiết bị thí nghiệm mô phỏng vệt hằn bánh xe
Model: B038 và Phụ kiện

1

5

Thước cặp
Model: V175-03

10

6

Thước đo bề rộng vết nứt bê tông (loại nhét vào khe đo)
Model: C408-04

20

7

Thiết bị đo chiều dầy màng sơn
Model: C250-18

3

8

Dưỡng đo vết nứt
Model: C408-05

200

9

Đèn pin
Model: ZY-C40

10

10

Máy hiện sóng
Model: DSOX2024A

1

11

Camera treo trên cọc
Model: CS801

5

12

Thiết bị đo chiều dày bằng siêu âm
Model: 1075, Đức

3

13

Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng hạt từ tính
Model: DA-400S

3

14

Thiết bị đo vết nứt từ xa
Model: Kumonos, Japan

1