DANH MỤC THIẾT BỊ PTN CƠ HỌC ĐẤT


DANH MỤC THIẾT BỊ PTN CƠ HỌC ĐẤT

28/01/2016

STT

Tên, ký mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa, thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Máy nén 3 trục (tự động thu thập dữ liệu)

-Ký hiệu: VJT5010

-Kèm theo: Máy tính để bàn đồng bộ - Hãng HP

bộ

1

2

Máy cắt đất điện tử

-Ký hiệu: VJT2760

-Kèm theo: Máy tính để bàn đồng bộ - Hãng HP

bộ

1

3

Thiết bị đầm đất tự động

- Ký hiệu: S199

bộ

1

4

Tỷ trọng kế 151H

Ký hiệu: V172

bộ

1

5

Cân điện tử 15kg

Ký hiệu: BC15

bộ

1

6

Cân điện tử 4100

Ký hiệu: PA4102

bộ

1

7

Bộ dụng cụ xác định lượng phân phối hạt mịn trong đất

Ký hiệu: S155 KIT

bộ

1

8

Bộ thí nghiệm đương lượng cát

Ký hiệu: S158 KIT

bộ

1

9

Thiết bị thí nghiệm thấm vải ĐKT

Ký hiệu: Ge-Te-Flow

-Kèm theo: Máy tính để bàn đồng bộ - Hãng HP

bộ

14

10

Máy thí nghiệm kích thước lỗ vải địa kỹ thuật

Hãng sản xuất: BT Technology – Mỹ

bộ

7

11

Thiết bị thử kéo vải địa kỹ thuật

- Ký hiệu: 3369/Instron – Mỹ

- Kèm theo:

+ Máy nén thí 7 bar, công suất 1 HP (hàng mua trong nước,

phù hợp với bộ ngàm kẹp khí ở trên).

+ Máy tính để bàn đồng bộ - Hãng HP

+Máy in phun màu – Model: Stylus photo T50/Epson

+Máy chiếu – Model: VPL-EX120/Sony

bộ

35