Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối ngành CƠ – KẾT CẤU (ngày 07/04/2016)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối ngành CƠ – KẾT CẤU (ngày 07/04/2016)

31/03/2016

TT

Mã số

Tên đề tài

Địa điểm nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu

1

DT141540

Nghiên cứu ảnh hưởng của tường xây chèn đến sự làm việc của khung bê tông cốt thép chịu tác dụng của tải trọng tĩnh

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà H1

14:00 - 14:45 ngày 07/04/2016

2

DT131426

Tính toán ổn định của vỏ composite nhiều lớp dạng elip và dạng côn đối xứng trục

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà H1

14:45 - 15:30 ngày 07/04/2016

3

DT141539

Phân tích dao động của bản mặt cầu trực giao bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Phòng họp số 1
   Tầng 2- Nhà H1                          

15:30 - 16:15 ngày 07/04/2016