Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối ngành Cầu (thứ 7 ngày 02/4/2016)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối ngành Cầu (thứ 7 ngày 02/4/2016)

28/03/2016

TT

Mã số

Tên đề tài

Địa điểm nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu

1

DT141556


Nghiên cứu sự làm việc của dầm liên hợp thép - bê tông cường độ cao

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà H1

8h30 - 9h30
 ngày 02/04/2016

2

DT141537


Nghiên cứu, lựa chọn mặt cắt hợp lý cho cầu dầm giản đơn BTCT DƯL mặt cắt chữ I, sử dụng bê tông cường độ rất cao

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà H1

9h30 - 10h30
 ngày 02/04/2016

3

DT141538

Nghiên cứu các giải pháp kết cấu chịu tải trọng động đất trong cầu dây văng

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà H1

10h30 -11h30
 ngày 02/04/2016

Danh sách Hội đồng, khách mời xin vui lòng xem file đính kèm!

Ghi chú:                                 
- Mọi thắc mắc về công tác nghiệm thu xin liên hệ Chuyên viên Vũ Trung Hiếu - Thư ký hành chính:
+ Email: hieuvt@utt.edu.vn                                                                                             
+ Mobile: 098 445 6886                                                                                                   
- Các biểu mẫu liên quan công tác nghiệm thu đề tài xin tham khảo tại:
http://utt.edu.vn/khcn-htqt/van-ban/bieu-mau-khcn/bieu-mau-thuc-hien-de-tai-nckh-cap-truong-cua-giang-vien-a3548.html