Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối Cơ khí - Động lực (thứ 5 ngày 31/3/2016)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH khối Cơ khí - Động lực (thứ 5 ngày 31/3/2016)

28/03/2016

TT

Mã số

Tên đề tài

Địa điểm nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu

1

DT131411

Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ 6S185L-ST lắp tại phòng thí nghiệm Máy tàu thủy

Phòng họp tầng 2 thư viện

13h30 - 14h15
 ngày 31/03/2016

2

DT131412

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển từ xa động cơ diesel từ máy tính

Phòng họp tầng 2 thư viện

14h15 - 15h00
 ngày 31/03/2016

3

DT131416

Nghiên cứu tận dụng nhiệt năng khí thải động cơ diesel tàu thủy để chạy máy phát nhiệt điện

Phòng họp tầng 2 thư viện

15h00 -15h45
 ngày 31/03/2016

4

DT131417

Đánh giá và kiểm nghiệm thời hạn làm việc của bộ phận chạy đầu máy D19E ở cấp sửa chữa Rk và Rđ trên cơ sở hao mòn cổ góp động cơ điện kéo

Phòng họp tầng 2 thư viện

15h45 -16h30
 ngày 31/03/2016

5

DT131421

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chậm tác dụng đến hiệu quả phanh

Phòng họp tầng 2 thư viện

16h30 -17h15
 ngày 31/03/2016

Danh sách Hội đồng, khách mời xin vui lòng xem file đính kèm!

Ghi chú:                                 
- Mọi thắc mắc về công tác nghiệm thu xin liên hệ Mr. Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký hành chính:
+ Email: tuannv85@utt.edu.vn                                                                                             
+ Mobile: 0904996848                                                                                                   
- Các biểu mẫu liên quan công tác nghiệm thu đề tài xin tham khảo tại:
http://utt.edu.vn/khcn-htqt/van-ban/bieu-mau-khcn/bieu-mau-thuc-hien-de-tai-nckh-cap-truong-cua-giang-vien-a3548.html