Lịch họp tổ tư vấn Đánh giá tính năng kỹ thuật gói thầu số 4 và số 5 – Dự án “ Tăng cường năng lực NCKH và đào tạo ngành CNKT Môi trường của Trường ĐH Công nghệ GTVT”.


Lịch họp tổ tư vấn Đánh giá tính năng kỹ thuật gói thầu số 4 và số 5 – Dự án “ Tăng cường năng lực NCKH và đào tạo ngành CNKT Môi trường của Trường ĐH Công nghệ GTVT”.

12/04/2016

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ
trì

13/4/2016
Thứ 4

08h30

Nội dung: Đánh giá tính năng kỹ thuật gói thầu số 4 và số 5 – Dự án “ Tăng cường năng lực NCKH và đào tạo ngành CNKT Môi trường của Trường ĐH Công nghệ GTVT”.

Thành phần: Trần Trung Hiếu, Vũ Trung Hiếu (KHCN-HTQT); Lưu Thị Thu Hà, Lê Minh Đức, Phạm Hồng Chuyên (BM. Hóa học); Lê Xuân Thái, Lư Thị Yến, Phạm Thị Huế, Nguyễn Thị Phương Dung (BM. Môi trường).
Địa điểm: Phòng họp số 3 (tầng 2 - Tòa nhà TT. Thư viện)

Tổ trưởng