Lịch công tác phòng KHCN và HTQT (tháng 1/2016)


Lịch công tác phòng KHCN và HTQT (tháng 1/2016)

18/01/2016

THÁNG 01 NĂM 2016

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

29/01

Thứ Sáu
 

Chiều

14h00

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 01/2016

Thành phần: Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Trưởng các Bộ môn thuộc cơ sở đào tạo Hà Nội.
Địa điểm: .Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Hiệu trưởng

27/01

Thứ Tư

Sáng

9h00

Nội dung: Làm việc với đoàn công tác của KOICA và Bộ GTVT.

Thành phần: PHT. Khiêm; Ô. Trinh, Ô. Hiếu, Bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT); Bà Sao; Ô. Lâm (Bộ môn VTS); Ô. Đăng; Bà Xuân (Bộ môn Cầu đường sắt); Ô. Hiệp; Ô. Hiếu (Bộ môn ĐMTX).

Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

Ghi chú: Phòng KHCN&HTQT chuẩn bị nội dung.

Hiệu trưởng

 

25/01

Thứ Hai

Chiều

15h00

Nội dung: Làm việc với Công ty HHA.

Thành phần: Ô Hùng (Khoa ĐTTC), bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

22/01

Thứ Sáu

Sáng

8h30

Nội dung: Đánh giá nghiệm thu giáo trình “Địa chất công trình”

Thành phần: TS. Đỗ Ngọc Viện (Chủ tịch), Ths. Cao Văn Đoàn (Thư ký Khoa học), PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc (Phản biện ), TS. Nguyễn Viết Tình (Phản biện), TS. Ngô Thị Thanh Hương (Ủy viên), Ks. Vũ Đức Tuấn (Thư ký Hành chính).

Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch hội đồng

19/01

Thứ Ba

Sáng

8h30

Nội dung: Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp xử lý các điểm đen trong giao thông đường bộ”- Mã số: DT131428

Thành phần: TS. Dương Tất Sinh (Chủ tịch), ThS. Lê Minh Tú (Thư ký Khoa học), TS. Nguyễn Minh Khoa (Phản biện ), TS. Trần Trung Hiếu (Phản biện), Ths. Vũ Trung Hiếu (Ủy viên), ThS. Lê Thanh Hải (Thư ký Hành chính).

Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch hội đồng