DANH SÁCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 KHOA CƠ KHÍ (08/4/2016)


DANH SÁCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 KHOA CƠ KHÍ (08/4/2016)

06/04/2016
TT Mã số Tên đề tài Địa điểm nghiệm thu Thời gian nghiệm thu
1 DT131414 Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu tải cho kết cấu thép dầm chủ cầu trục
Phòng họp tầng 2
Thư viện

13h30
thứ 6
08/4/2016

2 DT131418 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thủy lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sửa chữa các công trình giao thông Phòng họp tầng 2
Thư viện

14h15
thứ 6
08/4/2016

3 DT131413 Nghiên cứu động lực của Cổng trục 200 tấn được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam Phòng họp tầng 2
Thư viện

15h00
thứ 6
08/4/2016

4 DT131415 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ gia công trục cam trên máy CNC 5 trục DMU50 Phòng họp tầng 2
Thư viện

15h45
thứ 6
08/4/2016

5 DT131419 Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt hệ thống thông hút, lọc gió phòng thí nghiệm nhựa, bê tông nhựa Phòng họp tầng 2
Thư viện

16h15
thứ 6
08/4/2016

6 DT131420 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lốc đa năng

Phòng họp tầng 2
   Thư viện                         

17h00
thứ 6
08/4/2016

Danh sách Hội đồng, khách mời xin vui lòng xem file đính kèm!

Ghi chú:                                 
- Mọi thắc mắc về công tác nghiệm thu xin liên hệ Chuyên viên Vũ Đức Tuấn - Thư ký hành chính:
+ Email: tuanvt@utt.edu.vn                                                                                             
+ Mobile: 094 192 2413                                                                                                 
- Các biểu mẫu liên quan công tác nghiệm thu đề tài xin tham khảo tại:
http://utt.edu.vn/khcn-htqt/van-ban/bieu-mau-khcn/bieu-mau-thuc-hien-de-tai-nckh-cap-truong-cua-giang-vien-a3548.html