PTN Vật liệu An toàn giao thông


PTN Vật liệu An toàn giao thông

09/02/2017

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị

Khối lượng

 Thời gian đưa

vào sử dụng

1

Máy đo phản quang vạch kẻ đường

Model: LTL-X Mark II

Hãng sản xuất : Delta – Đan Mạch

Chức năng:  Xác định hệ số phản quang của vạch kẻ đường trong điều kiện  khô, ướt (ban đêm) và ướt liên tục

 - Đáp ứng theo tiêu chuẩn : EN 1436, ASTM E-1710; ASTM E-2177; ASTM E-2832

Bộ

1

2016

2

Máy đo chiều dày vạch sơn

Hãng sản xuất : Delta – Đan Mạch

Chức năng:  Đo chiều dầy vạch sơn kẻ đường ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí nghiệm

Bộ

1

2016

3

Máy đo bám dính kiếu pull off

Model: POSITEST ATM-20

Hãng sản xuất: Defelsko – Mỹ

Ứng dụng : Đo độ bám dính của lớp phủ trên các nền kim loại, gỗ, bê tông và các nền khác.

Thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế: ASTM D4541/D7234, ISO 4624/1627-1, AS/NZS 1580.408.5

Bộ

1

2016