PTN Nhựa - Bê tông nhựa


PTN Nhựa - Bê tông nhựa

09/02/2017

STT

Tên thiết bị và thông số kỹ thuật

Đơn vị 

Số lượng

Thời gian đưa vào sử dụng

1

Thiết bị thí nghiệm vệt hằn bánh xe

Ký mã hiệu: 20-4000

Xuất xứ: infraTest-Đức

Chức năng: Thực hiện được các phương pháp thử A, B, C theo Quy định Kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của BTN xác định bằng thiết bị Wheel Tracking.

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12697-22 cho  loại mẫu nhỏ, AASHTO T324.

Bộ

01

2016