PTN Môi trường


PTN Môi trường

09/02/2017

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Thời gian đưa vào sử dụng

I

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH

1

Máy trắc quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước loại để bàn

Model: 712000

Xuất xứ: LovibondTM/Đức

Bộ

1

2014

2

Bộ đo BOD 6 chỗ

Model: 2444406

Xuất xứ: LovibondTM/Đức

Bộ

1

3

Tủ ấm BOD

Model: FOC120E

Xuất xứ: VELP-Italia

Chiếc

1

4

Bộ phá mẫu đo COD và phốt pho tổng

Model: 2418940

Xuất xứ: LovibondTM/Đức

Bộ

1

5

Máy đo pH/ ORP/ ISE/ EC/ TDS/ Điện trở/ Độ mặn/ Nhiệt độ để bàn cấp độ nghiên cứu với chức năng Calibration Check™ pH/ORP/ISE/EC/TDS/NaCl

Model: HI 4522

Xuất xứ: Hanna - Mỹ/ EU

Chiếc

1

6

Cân kỹ thuật

Model: 2101-1S

Xuất xứ: Sartorius - Đức

Chiếc

1

7

Cân phân tích

Model: 224-1S

Xuất xứ: Sartorius - Đức

Chiếc

1

8

Tủ hút khí độc 2 chỗ

Model: EFH-6A8

Xuất xứ: Esco Technologies - Singapore/ Indonesia

Chiếc

1

9

Máy nghiền mẫu

Model: PM 100

Xuất xứ: RETSCH - Đức

Chiếc

1

10

Tủ lạnh giữ mẫu, lạnh 10oC

Model: LC-433B

Xuất xứ: Alaska - Nhật/ Trung Quốc

Chiếc

1

11

Tủ làm lạnh sâu -30oC

Model: Kryolab 300V

Xuất xứ: Angelantoni - Áo

Chiếc

1

12

Máy li tâm lạnh

Model: Mikro 220R

Xuất xứ: Hettich - Đức

Chiếc

1

13

Tủ chứa hóa chất có khử mùi

Model: LAB15

Xuất xứ: Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam

Chiếc

1

14

Kính hiển vi điện tử

Model: MT7100

Xuất xứ: Meiji - Nhật Bản

Chiếc

1

15

Tủ sấy 150 lít

Model: UN 160

Xuất xứ: Memmert - Đức

Chiếc

1

16

Tủ cấy vi sinh 240 lít

Model: ICP260

Xuất xứ: Memmert - Đức

Chiếc

1

17

Lò nung phá hủy mẫu đất

Model: LH 15/14

Xuất xứ: Nabertherm - Đức

Chiếc

1

18

Tủ bảo quản mẫu

Model: MPR-110V

Xuất xứ: Evermed - Ý

Chiếc

1

19

Thiết bị lắc rây

Model: TSS-200

Xuất xứ: MRC - Israel

Bộ

1

20

Tủ hấp tiệt trùng

Model: HV-85

Xuất xứ: Hirayama - Nhật Bản

Chiếc

1

21

Pipet tự động các loại từ 0,1 đến 5000 µl

Xuất xứ: Labnet - Mỹ/EU

Bộ

1

22

Máy cất nước 2 lần

Model: Barnstead Smart2Pure

Xuất xứ: Thermo - Mỹ / Hungary

Chiếc

1

23

Máy khuấy từ gia nhiệt

Model: C-MAG HS10

Xuất xứ: IKA - Đức/ Trung Quốc/ Malaysia

Chiếc

1

24

Máy lắc

Model: Vortex Genius 3

Xuất xứ: IKA - Đức/ Trung Quốc/ Malaysia

Chiếc

1

25

Bộ dụng cụ thủy tinh

Xuất xứ: Châu Á (Mua tại Việt Nam)

Bộ

1

26

Máy đếm khuẩn lạc kỹ thuật số

Model: 2252102

Xuất xứ: Hach - Mỹ

Chiếc

1

27

Máy hấp thụ nguyên tử AAS

Model: AA-7000

Xuất xứ: Shimadzu, Nhật

Bộ

01

28

Hệ thống chiết béo Soxhlet

Model:  EV6 All/16

Xuất xứ: Gerhardt, Đức

Bộ

01

29

Máy đo TOC

Model: Multi N/C@ 2100 S

Hãng SX: Analytik Jena

Chiếc

1

2016

30

Thiết bị chưng cất Nitrat – Protein

Model: UDK149

Hãng SX: Velp - Ý

Bộ

1

31

Máy sắc ký khí

Xuất xứ: Shimadzu/ Nhật Bản

Model: GC 2010 Plus

Bộ

1

32

Hệ thống sắc ký lỏng (HPLC)

Xuất xứ: Shimadzu/ Nhật Bản

Model: LC-2030C

Bộ

1

II

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐẤT – NƯỚC – KHÔNG KHÍ

 

1

Thiết bị đo rung môi trường

(Thiết bị đo rung động cơ)

Model: VM 82

Xuất xứ: RION / Nhật

Bộ

01

2014

2

Thiết bị lấy mẫu khí cá nhân

(Thiết bị lấy mẫu bụi)

Model: LV-20P

Xuất xứ: SIBATA / Nhật

Bộ

01

3

Máy đo khí thải ống khói

Model: Testo 350

Xuất xứ: Testo / Đức

Bộ

01

4

Thiết bị đo khí độc hiện trường CO, SO2. H2S, NO2

Model: Direct Sence TOX

Xuất xứ: GrayWolf Sensing Solutions / Ailen

Bộ

01

5

Thiết bị đo bụi hiện số

Model: LD-3B

Xuất xứ: SIBATA / Nhật

Bộ

01

6

Thiết bị đo khí môi trường xung quanh đa chỉ tiêu

Model: ChemPro 100i

Xuất xứ: Environics/ Phần Lan

Bộ

01

7

Thiết bị lấy mẫu đất đa năng

Model: 99026-40

Xuất xứ: Cole Parmer / Mỹ

Bộ

01

8

Bộ lấy mẫu bùn và trầm tích

Model: 196-B12

Xuất xứ: Wildco / Mỹ

Bộ

01

9

Thiết bị đo độ ẩm của đất

Model: MO750

Xuất xứ: EXTECH - Mỹ/ Đài Loan

Bộ

01

10

Máy đo trực tiếp độ dẫn điện của đất dạng cầm tay

Model: HI 993310

Xuất xứ: Hanna Instruments/ Rumani

Bộ

01

11

Máy đo trực tiếp độ pH của đất dạng cầm tay

Model: HI 99121

Xuất xứ: Hanna Instruments/ Rumani

Bộ

01

12

Máy ảnh GPS

Model: HX50V

Xuất xứ: Sony - Nhật (Mua tại VN)

Chiếc

01

13

Máy đo độ dẫn điện đất

Model: WET 2 Sensor

Xuất xứ: Delta / Anh

Chiếc

01

14

Máy đo pH/Nhiệt độ/ORP cầm tay

Model: HI 9829

Xuất xứ: Hanna Instruments/ Rumani

Bộ

01

15

Bộ lấy mẫu nước nằm ngang

Model: 1130-G42

Xuất xứ: Wildco / Mỹ

Bộ

01

16

Bộ lấy mẫu nước thải

Model: WS700

Xuất xứ: Global Water / Mỹ

Bộ

01

17

Thiết bị xác định Coliform

Model: MEL/MF

Xuất xứ: Hach / Mỹ

Bộ

01

18

Thiết bị đo dầu trong nước

Model: TD500D

Xuất xứ: Turner Designs / Mỹ

Bộ

01

19

Gàu Peterson

Model: 1750-G30

Xuất xứ: Wildco / Mỹ

Chiếc

01

20

Ống thu Vladimirov

Xuất xứ: Mua tại Việt Nam

Chiếc

01

21

Lưới phiêu thực

Model: 21-A15

Xuất xứ: Wildco / Mỹ

Chiếc

01

22

Bộ lấy mẫu sinh vật phù du

Model: Plankton Net

Xuất xứ: Winlab /Đức

Bộ

01

III

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

 

1

Thiết bị đo khói và thiết bị tủ phân tích khí thải

Bộ

1

2015

1.1

Thiết bị đo khói - Smoke meter

Model: 415SE

Xuất xứ: AVL/ Áo

Chiếc

01

1.2

Thiết bị tủ phân tích khí thải Model: SESAM i60 FT SII

Xuất xứ: AVL - Đức

Chiếc

01